Hof van Twente is een gemeente met zeven kernen en een groot gevarieerd buitengebied. Kleinschalige coulisselandschappen als Diepenheim en grote agrarische gebieden als Markelosebroek worden afgewisseld met buurtschappen, bossen, beken en erven!

Het buitengebied van de gemeente is volop in beweging. Vooral de ontwikkelingen van de landbouw (schaalvergroting), de ruimte voor andere functies en wonen hebben een belangrijke invloed gehad op ontwikkelingen van het landschap en de erven. Hoofdopgaven voor de gemeente zijn invulling geven aan 300.000 m2 (tot 2030) vrijkomende agrarische bebouwing, evenwicht vinden tussen ruimtelijke kwaliteit en ontwikkelruimte en inspelen op maatschappelijke opgaven zoals onder andere stoppers, asbestdaken, energie, ondermijning en natuur, landschap en biodiversiteit.
 

Erfcoaches

Gerrit Meutstege

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Enschede en Hof van Twente