Alle ondersteuningsmogelijkheden voor de sanering/vervanging van asbest(daken) op een rij.

Gemeentelijk

Gemeentelijke subsidie asbest saneren Hof van Twente
Hof van Twente op Rozen - dak verhuren
Platform Stil Leed
ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers
Schuld-hulpverlening via de Stadsbank
Sloopvouchers gemeente Hof van Twente
Wooncoach Twente

Provinciaal

Asbestvrij Overijssel
Boeren met Zon - huurkoop zonnepanelen
Subsidie Asbest eraf zon erop
Subsidie energiebesparende maatregelen (geld terug actie)
Subsidie energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)
Subsidie Zonne-energie op bedrijfsdaken

Landelijk

Asbest zelf saneren particulieren
Asbestinventarisatierapport
Asbestsaneerders
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Energiebespaarlening particulieren
Voorziening groot onderhoud