In sommige gevallen zijn de financiële mogelijkheden beperkt en is investeren in erfontwikkeling niet of nauwelijks mogelijk. Welke opties heeft u dan?

ZOB – Zorg om Boer en Tuinder
Innovatiekrediet
Asbest zelf saneren particulieren
Asbestinventarisatierapport
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)
Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)
MDV stallen
Bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers
Extra betaling jonge landbouwer 2020
Groenfinanciering voor omschakelen naar biologische landbouw