De beslissing om te stoppen met boeren of ondernemen is niet makkelijk, zowel op financieel, fiscaal als op sociaal gebied. Kijk hier wie en wat u hierbij kan ondersteunen.

Gemeentelijk

Gemeentelijke subsidie asbest saneren Hof van Twente
Hof van Twente op Rozen - dak verhuren
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)
ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers
Salut - Welzijn
Schuld-hulpverlening via de Stadsbank
Sloopvouchers gemeente Hof van Twente
Sociale ondersteuning vanuit de gemeente
Subsidie maatwerkadviesrapport energiebesparende isolatiemaatregelen
Veegplan
Wooncoach Twente

Provinciaal

Agrarisch coach
Asbestvrij Overijssel
Buitenkansen Overijssel
Erfinrichting informatie
Regeling Provinciale Aankoop Veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden
Subsidie Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel' 2.0
Subsidie Restauratie rijksmonumenten (Tender)

Landelijk

Asbestinventarisatierapport
Asbestsaneerders
Beëindigingsplan
Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
RNES Aardwarmte
Sociale Ondersteuning - Sociale Kaart Nederland
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder