Wilt u energie besparen of misschien zelf (duurzame) energie opwekken? Kijk hieronder voor een overzicht van diverse mogelijkheden.

Asbestinventarisatierapport
RNES Aardwarmte
DEI+ Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie
Voorziening groot onderhoud
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)
ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder
SEEH - subsidie energiebesparing in eigen huis
Asbest zelf saneren particulieren
Subsidie advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Investeringssubsidie energiebesparing / energie opwekking
Postcoderoos regeling
Hof van Twente op Rozen - dak verhuren
Energiebesparing agrarische bedrijven
Subsidie Lokale energie – initiatieven
Wooncoach Twente
Energiecoach bedrijven
ISDE Investeringssubsidie - particulieren
ISDE Investeringssubsidie - zakelijk
Informatie zonnepanelen voor particulieren