In de Kop van Overijssel ligt de gemeente Steenwijkerland. In de gemeente ligt Nationaal Park Weerribben-Wieden, een laagveengebied van ca 10.000 ha. Typerend voor Steenwijkerland is de diversiteit aan waardevolle landschappen. Er is veel water en er zijn bossen, heidevelden, vennetjes, glooiende akkers, rietkragen en polders. Deze vele contrasten maken het landschap buitengewoon.

In Steenwijkerland kenmerkt het grote buitengebied zich door de aanwezigheid van moderne landbouw. Er zijn een aantal speerpunten voor de gemeente. De belangrijksten zijn het terugbrengen van emissies van milieubelastende stoffen en het inpassen van grote ruimteclaims vanuit de klimaat-, landbouw-, voedsel- en energietransitie. Daarnaast is er aandacht voor behoud en ontwikkeling van waardevolle natuur en landschap, erfgoed, beleefbare historie, het bijbehorende toeristische product en zorgvuldig omgaan met grondstoffen en productiefactoren.
 

Erfcoach

Jan-Olaf Tjabringa

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Kampen, Steenwijkerland, Zwolle en Zwartewaterland