In sommige gevallen zijn de financiële mogelijkheden beperkt en is investeren in erfontwikkeling niet of nauwelijks mogelijk. Welke opties heeft u dan?

Gemeentelijk

RBZ – Regionaal Bureau Zelfstandigen

Provinciaal

Asbestvrij Overijssel
Buitenkansen Overijssel
Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie
Regeling kleine natuurprojecten Overijssel
Subsidie Advies en ondersteuning Agro & Food in Overijssel
Subsidie Restauratie rijksmonumenten (Tender)

Landelijk

Asbest zelf saneren particulieren
Asbestinventarisatierapport
Asbestsaneerders
Beëindigingsplan
Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Energiebespaarlening particulieren
Energiebesparing agrarische bedrijven
Groenfinanciering voor omschakelen naar biologische landbouw
Innovatiekrediet
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
ISDE Investeringssubsidie - particulieren
ISDE Investeringssubsidie - zakelijk
MIA en Vamil
MIT: R&D-samenwerkingsprojecten
RNES Aardwarmte
Salderingsregeling
Vergroeningsbetaling
Voorziening groot onderhoud
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder