Zorgen over het bedrijf en de toekomst zijn niet ongewoon. Dit kan leiden tot spanningen of andere (psychische) klachten. Kijk hier wie en wat u verder kan helpen.

Gemeentelijk

RBZ – Regionaal Bureau Zelfstandigen

Provinciaal

Agrarisch coach

Landelijk

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
Sociale Ondersteuning - Sociale Kaart Nederland
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder