Staphorst is een gemeente in de Kop van Overijssel. Samen met Rouveen vormt het een typisch voorbeeld van lintbebouwing aan de Oude Rijksweg/Gemeenteweg. Deze lintdorpen met bijbehorende verdeling van percelen, structuur en aard van de bebouwing, horen bij het dorp en zijn uniek in de wereld. Het buitengebied bestaat hoofdzakelijk uit agrarisch gebied. De landbouw is de belangrijkste vorm van ruimtegebruik en een belangrijke bron van werkgelegenheid. Juist door het intensieve agrarische gebruik, houdt het landschap haar open karakter.

Het grondgebied van Staphorst heeft bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Het buitengebied is dynamisch en continu in ontwikkeling en dat zie je terug in het landschap. Behoud en versterking van deze landschappelijke kwaliteiten staan hoog op de agenda van de gemeente.
 

Erfcoaches

Hendry van Ittersum

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Hardenberg, Ommen en Staphorst