Alle ondersteuningsmogelijkheden voor de sanering/vervanging van asbest(daken) op een rij.

Energiebesparing agrarische bedrijven
Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)
ISDE Investeringssubsidie - zakelijk
Woongroepen op voormalige boerenerven
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)
Buitenkansen Overijssel
Subsidie advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
MIT: R&D-samenwerkingsprojecten
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen
Postcoderoos regeling
Informatie zonnepanelen voor particulieren
ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers
Energiebespaarlening particulieren
ISDE Investeringssubsidie - particulieren
Subsidie Lokale energie – initiatieven
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Subsidie energiebesparende maatregelen (geld terug actie)
Investeringssubsidie energiebesparing / energie opwekking
Voorziening groot onderhoud
Asbestinventarisatierapport
Asbestsaneerders