Alle ondersteuningsmogelijkheden voor de sanering/vervanging van asbest(daken) op een rij.

Gemeentelijk

RBZ – Regionaal Bureau Zelfstandigen

Provinciaal

Asbestvrij Overijssel
Boeren met Zon - huurkoop zonnepanelen
Subsidie Asbest eraf zon erop
Subsidie energiebesparende maatregelen (geld terug actie)
Subsidie energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)
Subsidie Zonne-energie op bedrijfsdaken

Landelijk

Asbest zelf saneren particulieren
Asbestinventarisatierapport
Asbestsaneerders
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Energiebespaarlening particulieren
Voorziening groot onderhoud