Provinciaal

Agro & Food programma
Buitenkansen Overijssel
Erfinrichting informatie
Iedereen een boom - grootschalige boomaanplant
Iedereen een boom - kleinschalige aanplant
Regeling kleine natuurprojecten Overijssel
Samenwerken voor innovaties in de landbouw (POP3)
Stimuleren kleinschalig streekeigen landschapsbeheer
Subsidie Advies en ondersteuning Agro & Food in Overijssel
Subsidie Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel' 2.0
Subsidie Kleine mestvergister op boerderijen
Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
Subsidie Restauratie rijksmonumenten (Tender)
Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 5.0
Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen ontwikkelopgave Natura 2000

Landelijk

Agrarisch natuurbeheer ANLB
Boerderijenfonds
Groenfinanciering voor omschakelen naar biologische landbouw
Innovatiefonds 'Samen voor biodiversiteit'
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
Subsidies en regelingen zonne-energie
Vergroeningsbetaling
Woongroepen op voormalige boerenerven