Aan de kronkelende IJssel ligt de middelgrote gemeente Deventer. Na Enschede en Zwolle is Deventer in grootte de derde gemeente van Overijssel. De IJssel met haar uiterwaarden heeft een grote invloed op het landschap in de gemeente. 

Eén van de speerpunten van de gemeente is het behouden en versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied. Toekomstige ontwikkelingen, zoals schaalvergroting op het gebied van agrarische bedrijven, toename van nevenactiviteiten en leegstand door stoppende bedrijven vragen en krijgen aandacht om het maatschappelijke en economische belang van de gemeente te behouden en verrommeling van het landschap te voorkomen.
 

Erfcoach

Niek Oude Scholten

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Deventer en Raalte