Wat is er mogelijk wanneer u uw erf of voormalige (landbouw)bedrijfsgebouwen voor andere bedrijfsactiviteiten wilt inzetten?

Vrijkomende agrarische bebouwing (zonder nieuwbouw) Deventer
Kansen uit buiten - Rood-voor-rood regeling Deventer
RNES Aardwarmte
ISDE Investeringssubsidie - zakelijk
Woongroepen op voormalige boerenerven
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)
Buitenkansen Overijssel
Subsidie advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
MIA en Vamil
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen
Agrarisch natuurbeheer ANLB
Regeling kleine natuurprojecten Overijssel
Innovatiefonds 'Samen voor biodiversiteit'
Voorziening groot onderhoud
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
Scholingsvoucher voor ZP-ers
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Asbestinventarisatierapport
Erfinrichting informatie
Erfinrichting adviseurs
Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)