In sommige gevallen zijn de financiële mogelijkheden beperkt en is investeren in erfontwikkeling niet of nauwelijks mogelijk. Welke opties heeft u dan?

Kredietbank - Deventer
Beschermingsbewind - Deventer
Schulden oplossen en voorkomen - Deventer
Budgetbeheer - Deventer
Budgettraining - Deventer
Financiële hulp bij laag inkomen - Deventer
Ondernemershuis Deventer
Innovatiekrediet
Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)
Asbest zelf saneren particulieren
Asbestinventarisatierapport
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder
MDV stallen
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers
Extra betaling jonge landbouwer 2020
Groenfinanciering voor omschakelen naar biologische landbouw