De gemeente Raalte is ontstaan uit de voormalige gemeenten Raalte en Heino. Het heeft een groot buitengebied gelegen in een waardevol en afwisselend landschap. Historische dorpen, landgoederen en boerderijen bepalen het beeld. 

De agrarische bedrijven combineren vaak veeteelt en akkerbouw. Het buitengebied wordt hoog gewaardeerd en is van groot maatschappelijk en economisch belang. Om die reden zijn het stimuleren van innovatieve bedrijvigheid en nieuwe verdienmodellen met behoud en indien mogelijk versterking van het landschap speerpunten van Raalte. Duurzaamheid, veiligheid, asbest en vergrijzing zijn ook aandachtspunten.
 

Erfcoach

Niek Oude Scholten

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Deventer en Raalte