Ook Olst-Wijhe is een gemeente, grenzend aan het water van de IJssel. Het innemende en veelzijdige landschap bestaat uit deels open landbouwgebied, uiterwaarden en op de hoger gelegen gronden vele landgoederen en buitenplaatsen. Het natuurgebied de Duursche waarden maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

De gemeentelijke economie drijft voornamelijk op de landbouw. Daarnaast wordt recreatie steeds belangrijker. Voor Olst-Wijhe zijn diverse aspecten belangrijk voor de toekomst, onder andere het behoud van werkgelegenheid via het stimuleren van innovatieve bedrijvigheid en nieuwe verdienmodellen. Dit zien ze het liefst met behoud en waar mogelijk versterking van het landschap. Andere aandachtspunten zijn duurzaamheid, veiligheid, asbest en vergrijzing.
 

Erfcoach

Yvonne in 't Veld

Erfcoach

​​​​​​Werkzaam in de gemeenten:
Dalfsen en Olst-Wijhe