In sommige gevallen zijn de financiële mogelijkheden beperkt en is investeren in erfontwikkeling niet of nauwelijks mogelijk. Welke opties heeft u dan?

De kracht van Salland - Olst-Wijhe
Agrarisch natuurbeheer ANLB
Innovatiefonds 'Samen voor biodiversiteit'
Regeling kleine natuurprojecten Overijssel
Regeling stimuleringsbijdrage landelijk gebied 2020
Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 2.0
Groenfinanciering voor omschakelen naar biologische landbouw