Enschede is een grote stad omringd door landelijk gebied dat zich kenmerkt door verschillende landschapstypes. Ze zijn belangrijk en onderscheidend en vinden hun oorsprong in de textielhistorie. In een groot deel van het gebied is het kleinschalige coulisselandschap nog goed te herkennen. Vooral de jonge ontginningsgebieden zijn groter van schaal en kennen meer openheid. Naast het agrarisch gebied bestaat het landelijk gebied voor een belangrijk deel uit natuur. Deze bos, heide en open natuurgebieden herbergen nog veel kwaliteit. 

Eén van de speerpunten van de gemeente is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Met hulp van de erfcoaches kan het landelijke gebied nieuwe vitaliteit krijgen. Daarmee wordt de stad aantrekkelijker als vestigingsplaats voor zowel bewoners als bedrijven.
 

Erfcoach

Gerrit Meutstege

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Enschede en Hof van Twente