Om een (agrarisch) bedrijf toekomstgericht te maken, biedt doorontwikkeling kansen. Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar?

Gemeentelijk

Schuld-hulpverlening via de Stadsbank

Provinciaal

Agro & Food programma
Asbestvrij Overijssel
Boeren met Zon - huurkoop zonnepanelen
Buitenkansen Overijssel
Erfinrichting informatie
Iedereen een boom - grootschalige boomaanplant
Iedereen een boom - kleinschalige aanplant
Regeling kleine natuurprojecten Overijssel
Samenwerken voor innovaties in de landbouw (POP3)
Subsidie advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Subsidie Advies en ondersteuning Agro & Food in Overijssel
Subsidie energiebesparende maatregelen (geld terug actie)
Subsidie energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)
Subsidie Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel' 2.0
Subsidie Kleine mestvergister op boerderijen
Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
Subsidie Lokale energie – initiatieven 4.0
Subsidie Restauratie rijksmonumenten (Tender)
Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 5.0
Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen ontwikkelopgave Natura 2000

Landelijk

Agrarisch natuurbeheer ANLB
Asbest zelf saneren particulieren
Asbestinventarisatierapport
Beëindigingsplan
DEI+ Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie
Energiebespaarlening particulieren
Energiebesparing agrarische bedrijven
Groenfinanciering voor omschakelen naar biologische landbouw
Innovatiefonds 'Samen voor biodiversiteit'
ISDE Investeringssubsidie - zakelijk
MDV stallen
MIA en Vamil
MIT: R&D-samenwerkingsprojecten
RNES Aardwarmte
Salderingsregeling
Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
Subsidies en regelingen zonne-energie
Vergroeningsbetaling
Voorziening groot onderhoud
Woongroepen op voormalige boerenerven
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder