De gemeente Dinkelland ligt in Noordoost-Twente en heeft een groot buitengebied. Ze is ontstaan uit de voormalige gemeenten Ootmarsum, Weerselo en Denekamp. Zoals de naam al zegt, vormt de Dinkel een belangrijk element in het landschap. Hoogteverschillen, houtwallen, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen zijn andere veel voorkomende landschappelijke kenmerken.

De agrarische sector neemt binnen het landschap een belangrijke functie in. Er zijn zowel kleinschalige als meer grootschalige landbouwgebieden te vinden. De veehouderij voert daarin de boventoon, met de nadruk op de melkveehouderij. Dinkelland werkt samen met de gemeente Tubbergen. De aandacht van beide gemeenten voor het buitengebied is divers, maar richt zich met name op stoppers en agrariërs die zich hebben aangemeld voor de warme saneringsregeling. Uiteraard is er ook oog voor sociaal emotionele en psychische problematiek, armoede en erfeigenaren rond Natura 2000-gebieden.

Erfcoaches

Neeltje Bleumink

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen