Wat is er mogelijk wanneer u uw erf of voormalige (landbouw)bedrijfsgebouwen voor andere bedrijfsactiviteiten wilt inzetten?

Gemeentelijk

AgroHUB
Buitengebied met kwaliteit
Leaderprojecten - LAG Noordoost Twente
Schuld-hulpverlening via de Stadsbank

Provinciaal

Agro & Food programma
Asbestvrij Overijssel
Boeren met Zon - huurkoop zonnepanelen
Buitenkansen Overijssel
Erfinrichting informatie
Iedereen een boom - grootschalige boomaanplant
Iedereen een boom - kleinschalige aanplant
Regeling kleine natuurprojecten Overijssel
Subsidie advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Subsidie Advies en ondersteuning Agro & Food in Overijssel
Subsidie energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)
Subsidie Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel' 2.0
Subsidie Kleine mestvergister op boerderijen
Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
Subsidie Lokale energie – initiatieven 4.0
Subsidie Restauratie rijksmonumenten (Tender)

Landelijk

Agrarisch natuurbeheer ANLB
Asbest zelf saneren particulieren
Asbestinventarisatierapport
Boerderijenfonds
DEI+ Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Innovatiefonds 'Samen voor biodiversiteit'
Innovatiekrediet
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
ISDE Investeringssubsidie - zakelijk
MDV stallen
MIA en Vamil
MIT: R&D-samenwerkingsprojecten
RNES Aardwarmte
Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen
Vergroeningsbetaling
Woongroepen op voormalige boerenerven