Borne is een kleine gemeente en bestaat naast de dorpskern zelf uit een de kernen Hertme en Zenderen. Het buitengebied bevindt zich op het kruispunt van de stedelijke en landschappelijke as van Twente. 

Het landschap kenmerkt zich door diverse beken, het open essenlandschap op de Zenderse Es en het typisch Twentse coulisselandschap van het landgoed Weleveld tussen Zenderen en Hertme. De landgoederen Twickel en Weleveld herbergen relatief veel pachtboerderijen. Met het project De Groene Poort heeft de gemeente Borne zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het behoud en de ontwikkeling van het buitengebied. Een groot aantal projecten is tot stand gekomen op initiatief en met medewerking van de lokale bewoners. Deze initiatieven maakten het buitengebied van Borne nog aantrekkelijker voor recreatie.
 

Erfcoaches

Tom Jannink

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Borne, Haaksbergen en Hengelo