Soms is sloop van oude stallen of gebouwen de beste optie. Wat kan er dan allemaal?

Gemeentelijk

Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente
ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers

Provinciaal

Asbestvrij Overijssel
Buitenkansen Overijssel
Erfinrichting informatie
Subsidie advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Landelijk

Asbest zelf saneren particulieren
Asbestinventarisatierapport
Asbestsaneerders
Beëindigingsplan
MDV stallen
MIA en Vamil
Salderingsregeling
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen