Vooral het persoonlijke contact maakt voor erfcoach Agnes haar rol zo waardevol.

‘Ik wil graag de sparringpartner zijn die goed kan luisteren om samen met een erfeigenaar een hulpvraag in een perspectief te plaatsen.’

 


Voor erfcoach Agnes gaat het in haar werk niet alleen om haar kennis en ervaring over het erf en de talrijke ontwikkelingen en mogelijkheden. Het is vooral het persoonlijke contact wat haar rol als erfcoach zo waardevol maakt.

‘Ik merk dat mensen behoefte hebben om veel te delen. Ze vertrouwen me doordat er oprecht geluisterd wordt zonder enig belang of oordeel. Alles gebeurt in strikte vertrouwelijkheid. Agnes neemt ons mee in het proces van één van haar klanten.

Eerste contact
‘Goedemorgen, ik heb een schuur die ik wil slopen. Wat mag ik hiermee van de gemeente?’. Dit is voor een erfeigenaar een veilige vraag om aan de praat te raken en zo maken we een afspraak voor aan de keukentafel. Als ik kom staat meneer al klaar om mij het erf te laten zien. Vol trots vertelt hij over zijn levenswerk. Binnen is ondertussen de koffie doorgelopen. Onder het genot van het eerste kopje komen de verhalen vanzelf op gang. Ik luister en probeer vooral te horen wat hij zelf graag wil.

Wat willen jullie zelf?
Het gaat vooral over het wel of niet voortzetten van het bedrijf door zijn zoon én het realiseren van een woning op het erf. Wat het staken van zijn bedrijf kost, heeft hij al min of meer in beeld. Wat kan rood-voor-rood hem opleveren? Zoals zo vaak worden de oplossingen al gezocht terwijl het gehele speelveld nog niet in beeld is.

Hoe willen de erfeigenaren samen hun eigen leven invullen? Wat willen ze nog graag doen? Wat hebben ze daarvoor nodig? Allemaal vragen die wel eens voorbijkomen, maar waar ze nog niet echt met elkaar over hebben gesproken. Dat het echtpaar twee dochters heeft, moeten we ook niet vergeten. Hoe zitten zij in de wedstrijd? Willen zij ook op deze plek wonen? Wat verwachten zij van hun ouders en broer? Het zijn belangrijke onderwerpen die je het beste zo vroeg mogelijk kunt bespreken.

Een half jaar later ga ik weer bij het echtpaar op de koffie. Het doet me goed om te horen dat ze de tijd hebben genomen om samen over hun toekomst na te denken. Ze willen vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen en bewuster keuzes maken. En wat er ook gebeurt met het erf, ze willen graag de regie bij de overdracht van het erf. Alle drie hun kinderen moeten bij die beslissing tot hun recht komen. Een familiegesprek is zeker een goed idee.

Familiegesprek
Met aandacht voor de coronamaatregelen zitten we nu in de woonkamer, ver uit elkaar en ik aan een apart tafeltje. De familie en de erfcoach! Deze avond mag ik een onderdeel zijn van het geheel. Ieder lid van de familie geef ik letterlijk maar ook figuurlijk de ruimte. Ze gunnen elkaar veel en dat maakt dat ik nog eens navraag wat zij voor zichzelf zien. Het is goed om nu alles op tafel te leggen, anders krijgen ze er later ongetwijfeld spijt van. De zoon wordt door iedereen gezien als de natuurlijke ‘opvolger’ op het erf. Hij gaat naast zijn ouders wonen. Na hun overlijden krijgen de zussen de kans om in de ouderlijke woning te gaan wonen. Het erf delen met een zus is prima, maar geen vreemden op het erf! Grond verkopen doet pijn. Als dit nodig is om alles te bekostigen, dan moet het maar.

We maken een nieuwe afspraak. Dan werken we de financiële mogelijkheden verder uit. Er is veel op tafel gekomen en de hoofden zijn vol. Het is goed om daar een andere keer op terug te komen. Voor nu hebben ze ieder voor zich voldoende stof tot nadenken.

Eigen oplossing
Ik ben weer op weg naar de familie, rijdend over de donkere paden. Kunnen we vanavond een volgende stap nemen, vraag ik me af. Mevrouw verrast me gelijk met de opmerking: ‘Je zult versteld staan met welke oplossing wij vanavond komen.’ Vertel!

Over een paar jaar verhuizen de ouders naar het dorp zodat ze meer sociale contacten hebben als ze minder mobiel worden. De zoon woont dan op het erf en blijft niet met de extra woning zitten. De dochters erven later de woning van de ouders. Kortom door te zeggen wat je wilt en vooral te luisteren naar wat een ander drijft, kom je tot creatieve ideeën. Als erfcoach kan ik ze niet bedenken. Ik kan wel de ruimte creëren om die eigen oplossingen te laten ontstaan.

Agnes Mentink

Datum
Categorie
Erfverhalen