Een nieuwe economische invulling voor een een authentieke boerderij om het erf te behouden voor de toekomst.

Henry en Marieke Veenstra wonen sinds een aantal jaren op de boerderij van hun oom. Ze wonen zelf in de ‘nieuwe’ boerderij, gebouwd aan de overzijde van de weg bij de historische boerderij ‘Erve Witharen’. Dit maakt dat de oude boerderij in authentieke staat kon blijven en de erfstructuur bewaard is gebleven. De afgelopen jaren is de oude boerderij gebruikt als clubhuis voor de Motor Touring Club. Afgelopen jaar is deze verhuisd naar een eigen clubhuis en zo is de weg nu vrij voor een nieuwe invulling van ‘Erve Witharen’.
 

Voor de Veenstra’s was dit de aanleiding om contact te zoeken met erfcoach Agnes Mentink. Zij maakten duidelijk dat ze ‘Erve Witharen’ een nieuwe economische invulling willen geven, zodat ze de boerderij en het erf kunnen behouden in de toekomst. Het liefst geven ze het een functie waarbij ze zelf dagelijks betrokken kunnen worden, maar beiden willen ook wel graag hun baan behouden.


Geschiedenis komt weer tot leven

Erve Witharen is een unieke maar door zijn bouwstijl ook een kenmerkende boerderij in Witharen. Het erf bevat hoge ensemblewaarden en is gesitueerd op een beeldbepalende locatie. In 2015 hebben het Plaatselijk Belang, de eigenaren, natuurverenigingen, historische verenigingen, plaatselijke verenigingen en ondernemers een project opgestart om de karakteristieke eigenschappen van dit erf te behouden. De boerderij is daarmee gerestaureerd en teruggebracht naar haar oorspronkelijke staat. Mede hierdoor heeft het erf een verbindende rol gekregen. De geschiedenis van Erve Witharen is nu niet alleen zichtbaar, het is zelfs voelbaar. Je gaat als het ware even terug in de tijd.

Eerder maakte een Motor touring club gebruik van het pand. Zij hebben het pand inmiddels verlaten, dus nu ontstaat ruimte om te werken aan een nieuwe invulling. Speerpunten hierbij zijn dat de unieke cultuurhistorische waarden van Witharen naar voren komen, net zoals de geschiedenis over de verdedigingswerken. Die werken zijn onderdeel van de Noord-Overijsselse verdedigingslinie en de Crueskule. De laatste gaf vroeger de grenzen van de kerkelijke bestuur gebieden aan.

Cultuurhistorische verblijfsrecreatie

Dit alles wordt vormgegeven door de boerderij in te richten als een recreatieve overnachtingslocatie, waarbij eerdergenoemde speerpunten centraal staan. Het draait om de beleving van de gast. Door twee overnachtingslocaties te realiseren, kan de boerderij worden verhuurd per appartement. Daarnaast is de hele locatie geschikt als gezinswoning. Erve Witharen sluit mooi aan bij de bestaande recreatieve voorzieningen aan de Witharenweg. Ook fiets- en wandelroutes lopen al langs het pand.

De erfcoach als sparringpartner en procesbegeleider

Erfcoach Agnes Mentink begeleidde de erfeigenaren van ‘Erve Witharen’ door zichzelf vooral op te stellen als sparringpartner en procesbegeleidster. Agnes heeft met de initiatiefnemers gespard totdat de vraag en het doel duidelijk waren. Vervolgens koppelde zij de initiatiefnemers aan de juiste experts. Onder andere zette ze een VAB-Voucher in bij Marketing Oost.

De ondernemers blijven het hele proces aan zet, maar ze sparren hierover regelmatig met Agnes. Binnenkort zal de bestemming van de locatie gewijzigd zijn van verenigingsleven naar recreatie. Daarna wordt door de Veenstra’s samen met Marketing Oost het recreatieve plan verder uitgewerkt. Ook hierbij zullen ze de hulp Agnes inschakelen. Agnes laat hen in de spiegel kijken, zodat de Veenstra’s zelf de keuze maken die bij hen past.

 

Datum
Categorie
Erfverhalen