Onderzoek in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland wees uit dat de boekhouder voor vele agrariërs de belangrijkste gesprekspartner is. Als erfcoach liet ik het gegeven langzaam tot mij doordringen en vergeleek het met mijn eigen ondernemerschap, mijn eigen bedrijf.

Stel dat mijn boekhouder in de afgelopen 16 jaar mijn belangrijkste gesprekpartner was geweest, hoe was het dan met mijn bedrijf vergaan? Hoe zou het vele agrarische bedrijven zijn vergaan als hun boekhouder op de 3e of 4e plek stond als belangrijkste gesprekspartner?


Ondernemerschap

Ondernemerschap en financiën gaan altijd hand in hand. Financiële winst willen maken is geen verkeerde eigenschap, dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Maar de woorden ‘belangrijkste gesprekspartner’ zitten mij niet lekker. Is alles dan alleen geld gedreven? Leggen je eigen persoonlijke wensen, het avontuur van het ondernemerschap het dan in belangrijke mate af tegen het belang van financiën? En wat heeft het die bedrijven dan gebracht die op deze wijze ondernomen hebben, als je al kunt spreken van ondernemerschap?


Waar word je gelukkig van?

In mijn gesprekken als erfcoach zet ik er aan de keukentafel soms wat zwaarder op in. ‘We gaan het het komende uur niet hebben over de overheid, over regels of over financiën. We gaan het alleen hebben over wat jullie willen, waar je gelukkig van wordt’. Het is voor agrariërs soms even wennen om zo te denken en om zo gedachten en wensen te delen. Maar het werkt! Het wakkert enthousiasme aan, mogelijkheden worden anders gezien en beoordeeld. En natuurlijk worden wensen en ideeën daarna naast meerdere meetlatten gelegd, maar ze worden wel vanuit een andere basis besproken. En de boekhouder? Die komt uiteraard in beeld, echter als onderdeel van goede afwegingen en niet als (belangrijkste) uitgangspunt.

 

Wie is de belangrijkste gesprekspartner van agrariërs? Ik wens het agrariërs toe om daar goed over na te denken. Door wie of wat laat ik mij leiden in mijn bedrijfsvoering, welke invloeden van buitenaf laat ik in meer of mindere mate toe? Hoe weeg ik input af, maar vooral wat zegt mijn ondernemersgeest? De boekhouder als ‘belangrijke gesprekspartner’ had mij meer gerustgesteld. Wie weet komt het over enkele jaren uit bij een volgend onderzoek. Er is nog werk aan de winkel!  

 

Jan-Olaf Tjabringa
Erfcoach in de IJsseldelta en Steenwijkerland

     

Datum
Categorie
Erfverhalen