De beslissing om te stoppen met boeren of ondernemen is niet makkelijk, zowel op financieel, fiscaal als op sociaal gebied. Kijk hier wie en wat u hierbij kan ondersteunen.

SEEH - subsidie energiebesparing in eigen huis
Asbestsaneerders
Asbest zelf saneren particulieren
Erfinrichting informatie
ISDE Investeringssubsidie - zakelijk
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)
Buitenkansen Overijssel
Gratis asbestinventarisaties op jongerenlocaties
Subsidie maatwerkadviesrapport energiebesparende isolatiemaatregelen
RNES Aardwarmte
DEI+ Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie
MIA en Vamil
Agrarisch natuurbeheer ANLB
Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 2.0
Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
MDV stallen
Postcoderoos regeling
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder
ISDE Investeringssubsidie - particulieren
Subsidie Lokale energie – initiatieven
Asbestinventarisatierapport
ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers
Subsidie energiebesparende maatregelen (geld terug actie)
Investeringssubsidie energiebesparing / energie opwekking
Energiebespaarlening particulieren
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen
Extra betaling jonge landbouwer 2020
Salderingsregeling
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
Agrarisch coach
Fiscaal beëindigingsplan
Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)