Tubbergen bestaat naast de stad zelf uit vele dorpskernen en een groot buitengebied. Het landschap is typisch Twents. Er zijn kleinschalige akkers en weilanden te vinden, omzoomd door houtwallen, bosjes, beken en karakteristieke bebouwing. Het geheel krijgt een extra dimensie door de hoogteverschillen. Dit maakt Tubbergen bijzonder aantrekkelijk voor de recreant of toerist. 

Binnen het Noordoost-Twentse landschap neemt de agrarische sector een belangrijk plaats en functie in, met zowel kleine als grotere landbouwbedrijven. Er zijn veel veehouderijen, waarbij de nadruk ligt op de melkveehouderij. Tubbergen werkt samen met de gemeente Dinkelland. De aandacht van beide gemeenten voor het buitengebied is divers, maar richt zich met name op stoppers en agrariërs die zich hebben aangemeld voor de warme saneringsregeling. Uiteraard is er ook oog voor sociaal emotionele en psychische problematiek, armoede en erfeigenaren rond Natura 2000-gebieden.
 

Erfcoaches

Neeltje Bleumink

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen