Agrarisch natuurbeheer ANLB
Innovatiefonds 'Samen voor biodiversiteit'
Regeling kleine natuurprojecten Overijssel
Regeling stimuleringsbijdrage landelijk gebied 2020
Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 2.0
Groenfinanciering voor omschakelen naar biologische landbouw