Soms is sloop van oude stallen of gebouwen de beste optie. Wat kan er dan allemaal?

Gemeentelijk

RBZ – Regionaal Bureau Zelfstandigen

Provinciaal

Asbestvrij Overijssel
Buitenkansen Overijssel
Erfinrichting informatie
Subsidie advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Landelijk

Asbest zelf saneren particulieren
Asbestinventarisatierapport
Asbestsaneerders
Beëindigingsplan
MDV stallen
MIA en Vamil
Salderingsregeling
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen