Oldenzaal is een oude stad, met naar Overijsselse maatstaven een beperkt buitengebied. Opvallend is het relatief grote aantal erven dat zich in de gemeente bevindt. Het is echter wel kenmerkend voor het kleinschalige landschap binnen de gemeente. Houtwallen met graslanden en akkers en grotere boscomplexen met aanzienlijke hoogteverschillen bepalen hier het beeld. 

Daar waar het gaat om het buitengebied, richt de gemeente zich op stoppers en agrariërs die zich hebben aangemeld voor de warme saneringsregeling. Ook sociaal emotionele en psychische problematiek, armoede en erfeigenaren rond Natura 2000-gebieden hebben de aandacht.
 

Erfcoaches

Neeltje Bleumink

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen