Losser ligt in het oosten van Twente. Het is een gemeente met vijf kernen, waarvan Losser verreweg de grootste is. Het landschap is kleinschalig. Erven liggen tussen weilanden, bosjes, houtwallen en akkers. De Dinkel en de Tankenberg vormen belangrijke ankers in het gebied en zorgen voor een groot en aantrekkelijk reliëf.  

De agrarische sector domineert in het landschap van Losser. De gemeente richt daarom haar aandacht vooral op stoppers en agrariërs die zich hebben aangemeld voor de warme saneringsregeling. Uiteraard is er ook oog voor sociaal emotionele en psychische problematiek, armoede en erfeigenaren rond Natura 2000-gebieden.
 

Erfcoaches

Neeltje Bleumink

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen