Kampen is een middelgrote gemeente die voor een deel in het Nationaal Landschap IJsseldelta ligt.De IJsseldelta staat bekend om haar openheid, karakteristieke landschappen van rivieren en polders en overgangen naar het zandlandschap aan de oostzijde van Zwolle. De IJsseldelta ligt niet alleen in Kampen, maar ook in de gemeenten Zwartewaterland en Zwolle. Dit drietal werkt daar waar het gaat om het buitengebied op vele fronten intensief samen. 

De erven in Kampen leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van het gebied. Het gaat dan niet alleen om het gebruik en aanzien van de erven, maar ook om het omliggende landschap dat vaak door erfeigenaren gebruikt en onderhouden wordt. Een toekomstgericht erf is niet alleen voor de erfbewoners van belang, maar net zo belangrijk voor de (ruimtelijke) kwaliteit van het omliggende landschap en de (be)leefbaarheid van het gebied. De erven in de IJsseldelta ondergaan veranderingen die kunnen leiden tot kwaliteitsverlies. Denk daarbij aan schaalvergroting, functieverandering of leegstand. Daarnaast is er in het buitengebied sprake van grote opgaven zoals de asbestsanering, energieopwekking, klimaatadaptatie etcetera. En dat heeft absoluut de aandacht van de gemeenten in de IJsseldelta. 
 

Erfcoach

Jan-Olaf Tjabringa

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Kampen, Steenwijkerland, Zwolle en Zwartewaterland