Soms is sloop van oude stallen of gebouwen de beste optie. Wat kan er dan allemaal?

Voorziening groot onderhoud
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder
ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
Schuld-hulpverlening via de Stadsbank
Asbestinventarisatierapport
Asbestsaneerders
Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)
Fiscaal beëindigingsplan
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen