Tussen de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal ligt de gemeente Hellendoorn. Haar buitengebied is zeer gevarieerd en volop in beweging. Bij het dorp zijn diverse kleinschalige coulisselandschappen. Grote agrarische gebieden als Daarle en Marle worden afgewisseld met buurtschappen, bossen, watergangen en erven. 

Vooral de ontwikkelingen van de landbouw (naast schaalvergroting zijn er ook veel stoppende bedrijven), de ruimte voor andere functies en wonen hebben een belangrijke invloed op ontwikkelingen van het landschap en de erven van Hellendoorn. Het belangrijkste aandachtspunt voor het buitengebied is de transitie van de erven. Dat wil de gemeente graag vorm geven via onder andere de rood-voor-rood regeling en de regeling voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
 

Erfcoaches

Angela Pigge

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Hellendoorn en Twenterand