Hardenberg is met een oppervlakte van 317 km2 een grote plattelandsgemeente. Het buitengebied heeft een sterk agrarisch karakter. Om die reden is de agrarische sector ook één van de speerpunten binnen het economische beleid van de gemeente. De sector is niet alleen van groot economisch belang, maar levert ook een bijdrage aan de identiteit, de vitaliteit en het landschap in Hardenberg.

Naast schaalvergroting zullen de komende jaren ook veel eigenaren de keuze maken om het bedrijf te beëindigen. Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, verduurzaming van de bedrijfsvoering, sanering van asbest, maatschappelijk draagvlak van de landbouw en verbeteren van ruimtelijke kwaliteit zijn dé aandachtspunten in het landelijk gebeid van de gemeente de komende jaren.
 

Erfcoaches

 

 

Hendry van Ittersum

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Hardenberg, Ommen en Staphorst