Haaksbergen is een kleine gemeente en bestaat naast Haaksbergen zelf uit de dorpen Buurse, St. Isidorushoeve en een aantal buurtschappen. In de gemeente zijn een aantal waardevolle natuurgebieden te vinden, waaronder het ‘Buurserzand’, het ‘Haaksbergerveen’ en het ‘Witte Veen’. Deze drie natuurgebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied.

Haaksbergen biedt een prachtige afwisseling van landbouw, bos en natuur. Speerpunt van de gemeente is behoud van de vitaliteit van het landelijk gebied en waar mogelijk zelfs te vergroten. Daarnaast staan de thema’s duurzaamheid, wonen én het sociale domein hoog op de agenda.
 

Erfcoaches

Tom Jannink

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Borne, Haaksbergen en Hengelo