Sloop

Soms is sloop van oude gebouwen de beste optie. Kijk hier voor ondersteuningsmogelijkheden. 

Provinciaal

Asbestvrij Overijssel
Buitenkansen Overijssel
Erfinrichting informatie
Subsidie advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Landelijk

Asbest zelf saneren particulieren
Asbestinventarisatierapport
Asbestsaneerders
Beëindigingsplan
MDV stallen
MIA en Vamil
Salderingsregeling
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen