Voor eigenaren van een asbestdak groter dan 35 m2 ondersteunt deze subsidie bij de investering van de sanering van het asbestdak in combinatie met de plaatsing van zonnepanelen.

Deze provinciale subsidie kan worden ingezet voor het verwijderen en afvoeren van een asbestdak in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen.
Onder asbestdak wordt hier verstaan: dak(en) dat asbest bevat. Dit kunnen zowel asbestplaten zijn als asbestleien. Dakbeschotten vallen hier niet onder.

De provincie heeft in totaal € 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling. Zolang er budget is, kan een dakeigenaar zich inschrijven voor deze subsidie.

De belangrijkste voorwaarden
· Het asbestdak ligt in Overijssel en is groter dan 35 m2
· Het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf
· De zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gesaneerde dak
· Het aantal geplaatste zonnepanelen moet minimaal voorzien in eigen elektriciteitsverbruik

De maximale hoogte van de subsidie is € 5000,- per aanvraag en elke dakeigenaar kan éénmaal de subsidie aanvragen. De subsidie wordt ook uitgekeerd als er vanwege congestieproblemen nog niet kan worden (terug)geleverd aan het hoofdnetwerk.

Voor meer informatie
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/asbest-eraf-zon-erop/ 

Datum