Voor samenwerkingen die de biodiversiteit in Nederland een warm hart toe dragen.

Het 'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds' stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Heb jij een aansprekend projectidee dat structureel de biodiversiteit in Nederland versterkt? Doe dan mee en dien een aanvraag in! De maximale bijdrage per project is €25.000,-.

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel
In 2020 en 2021 reserveert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel €200.000,- per jaar voor het Innovatiefonds. Dit wordt gefinancierd uit een eenmalige bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De maximale bijdrage per project is €25.000,-. Aanvragen voor een bedrag lager dan €25.000,- euro komen ook in aanmerking. Afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende aanvragen worden meerdere toekenningrondes uitgezet per jaar.

Deelnamecriteria en meer informatie
De deadline voor het inzenden van een projectvoorstel is voor dit jaar 31 juli 2020. Bekijk hier de deelnamecriteria en het deelnameformulier. Het projectbureau van het Deltaplan maakt op basis van de opgestelde criteria een voorselectie, waarna een delegatie van het bestuur de aanvragen beoordeelt.

Datum
Gemeente
Haaksbergen