Wat is er mogelijk wanneer u uw erf of voormalige (landbouw)bedrijfsgebouwen voor andere bedrijfsactiviteiten wilt inzetten?

RNES Aardwarmte
ISDE Investeringssubsidie - zakelijk
Woongroepen op voormalige boerenerven
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)
Buitenkansen Overijssel
Subsidie advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
MIA en Vamil
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen
Agrarisch natuurbeheer ANLB
Regeling kleine natuurprojecten Overijssel
Innovatiefonds 'Samen voor biodiversiteit'
Leaderprojecten - LAG Zuidwest Twente
Voorziening groot onderhoud
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
Scholingsvoucher voor ZP-ers
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Schuld-hulpverlening via de Stadsbank
Asbestinventarisatierapport
Erfinrichting informatie
Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)